Tải Thông báo Số: 8711/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục 1 nhu cầu tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định