Tải Thông báo Số: 8549/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức(Bác sĩ ) Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Đơn cam kết làm việc tại đây.

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định