Tải Thông báo Số: 8544/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Chỉ thị Số: 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định