Tải Thông báo Số: 7458/TB-BVĐKT về Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thuốc bổ sung phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh đến hết Quý IV năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục chi tiết Danh mục các mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định