Tải Thông báo Số: 7346/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định Số: 29/2023/NĐ-CP về việc Quy định về tinh giản biên chế tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định