Tải Thông báo Số: 6980/TB-BVĐKT về việc thông báo mời chào giá tủ mát tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định