Tải Thông báo Số: 68/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định