Tải Thông báo Số: 67/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Vòng 2) tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định