Tải Thông báo Số: 6304/TB-BVĐKT về việc tiếp nhận đào tạo thực hành lâm sàng 9 tháng cho điều dưỡng mới Khóa 2 năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định