Tải Thông báo Số: 6174/TB-BVĐKT về Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi Gói số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc (vị thuốc cổ truyền) thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng từ Quý 2 năm 2023 đến hết Quý 4 năm 2023 (đấu thầu lại) tại đây.

Tải Phụ lục 01, gói số 3: Vị thuốc cổ truyền danh mục các mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tải Phụ lục 02, gói số 3: Vị thuốc cổ truyền danh mục các mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định