Tải Thông báo Số: 6140/TB-BVĐKT về việc hủy bỏ Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định