Tải Thông báo Số: 60/TB-HĐTD về nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (vòng 2) tại đây.

Tải Phụ lục: nội dung ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (vòng 2) môn: Nghiệp vụ chuyên ngành tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập ngành Công nghệ thông tin và tương đương tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập ngành Công tác xã hội tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Đại học ngành Điều dưỡng tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng ngành Điều dưỡng tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng ngành Hộ sinh, Cao đẳng Điều dưỡng phụ sản tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Đại học ngành kỹ thuật hình ảnh y học hoặc Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng ngành Kỹ thuật hình ảnh y học tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng ngành Phục hồi chức năng tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học; Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập môn Tin học tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập môn Tiếng anh - Bậc 2 tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Cao đẳng Ngành dược tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định