Thông báo số 555/TB-BVĐKT Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định