Tải Thông báo Số: 5480/BVĐKT-HCQT về việc thông báo mời chào giá mua sắm hàng vải thành phẩm phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định