Tải Thông báo Số: 53/TB-TTDVĐGTS về việc đấu giá Quyền cho thuê làm điểm cung ứng các dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng tiện ích, thiết yếu phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản