Tải Thông báo Số: 51/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh dự phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, đánh giá kỹ năng ngoại ngữ, tin học và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải SƠ ĐỒ KHU VỰC THI VÀ BỐ TRÍ VỊ TRÍ THI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ) BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2022 tại đây.

Tải DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI PHỎNG VẤN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ) NĂM 2022 tại đây.

Tải DANH SÁCH THÍ SINH DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ, TIN HỌC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ) NĂM 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định