Tải Thông báo Số: 5105/TB- BVĐKT Về việc bổ sung thông báo số 4923/TB- BVĐKT ngày 04/5/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc điều chỉnh vị trí nhu cầu tuyển dụng tại Thông báo số 9378/TB-BVĐKT của Bệnh viện đa khoa tỉnh và bổ sung thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Tải Giấy cam đoan tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định