Tải Thông báo Số: 5033 /BVĐKT-KD về việc giảm giá VTYT trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định