Tải Thông báo Số: 4923/TB-BVĐKT Về việc điều chỉnh vị trí nhu cầu tuyển dụng tại Thông báo số 9378/TB-BVĐKT của Bệnh viện đa khoa tỉnh và bổ sung thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây.

Tải Phiếu bổ sung thông tin đăng ký dự tuyển viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định