Tải Thông báo Số: 4710/TB-BVĐKT về việc chào giá cung ứng dịch vụ tư vấn thẩm định giá thiết bị (lần 2) tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng VTYT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định