Tải Thông báo Số: 46/TB-HĐTD về việc Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định