Tải Thông báo Số: 397/TB-BVĐKT về việc mời chào giá Gói thầu: Cung cấp trang phục cho nhân viên y tế và các phòng chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định năm 2024 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định