Tải Thông báo Số: 31/TB-HĐTD(BS) về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục 1: danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 (vòng 2) tại đây.

Tải Phụ lục 2: danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định