Tải Thông báo Số: 30/TB-HĐTD (BS) về nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục 1,2,3 nội dung ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Quyết định Số: 5481/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" tại đây.

Tải Quyết định Số: 1857/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn" tại đây.

Tải Quyết định Số: 5331/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não" tại đây.

Tải Quyết định Số: 3705/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Bác sĩ đa khoa tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Thạc sĩ chuyên ngành "Chẩn đoán hình ảnh" tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Bác sĩ Y học Dự phòng tại đây.

Tải Thông tư Số: 18/2020/TT-BYT về việc Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Môn Tiếng Anh Bậc 2 tại đây.

Tải Tài liệu ôn tập Môn Tin học tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định