Tải Thông báo Số: 308/TB-BVĐKT về việc Đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục về “Tăng cường năng lực triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn” cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định