Tải Thông báo Số: 28/TB-HĐTD (BS) về Kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 (vòng 2) tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định