Tải Thông báo Số: 2489/TB-BVĐKT về việc gửi hồ sơ năng lực tham gia gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng VTYT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định