Tải Thông báo Số: 22/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh dự phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành và sơ đồ phòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây.

Tải Danh sách thí sinh dự phỏng vấn tại đây.

Tải Sơ đồ vị trí phòng phỏng vấn tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định