Tải Thông báo Số: 2296/TB-BVĐKT về Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng từ Quý 4 năm 2022 đến hết Quý 4 năm 2023 (đấu thầu lại) tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định