Tải Thông báo Số: 2203/TB-BVĐKT về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để bán chất thải được phép tái chế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa KSNK

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định