Tải Thông báo Số: 191/TB-BVĐKT về Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng năm 2024 - 2025 tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định