Tải Thông báo Số: 18/TB-HĐTD (BS) về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 (Vòng 2) tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định