Tải Thông báo Số: 16/TB-HĐTD Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định