Tải thông báo Số: 15/TB-HĐTD Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định