Tải Thông báo Số: 131/TB-BVĐKT về việc đăng tải công khai Thỏa thuận khung KQLCNT gói thầu mua sắm khí y tế từ tháng 3/2024 đến hết tháng 02/2025 tại đây.

Tải Phụ lục Thỏa thuận khung mua sắm tập trung đính kèm tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định