Tải Thông báo số 12/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định