Tải Thông báo Số: 11701/TB-BVĐKT về Lịch tiếp công dân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2024 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định