Tải Thông báo Số: 10699/BVĐKT-HCQT về việc Thông báo mời chào giá cung ứng Thiết bị âm thanh tại các Khoa/phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định