Tải Thông báo Số: 10598/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tại đây.

Tải Công văn số 3452/BHXH-CSYT tại đây.

Tải Công văn số 2287/CNTT-PM tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định