Tải Thông báo Số: 1028/TB-BVĐKT về việc trả lại tiền tạm ứng thừa so với chi phí điều trị tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định