Tải Thông báo Số: 10284/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 48/2023/NĐ-CP và Công văn số 1765/SNV-CCVC ngày 06/10/2023 đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định số 48/2023/NĐ-CP tại đây.

Tải Công văn số 1765/SNV-CCVC tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định