Tải Thông báo Số: 101/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây.

Tải Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định