Tải Thông báo số 1 Số: 08/TB-HNK&PTNSVN về việc đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2023 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam