Tải Thông báo Số: 09/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức (Bác Sĩ) năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục Danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (Bác Sĩ) năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định