Tải Thông báo Số: 04/TB-HĐTD (BS) về Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây.

Tải Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định