Tải Thông báo Số: 03/TB-HĐTD (BS) về nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục nội dung ôn tập tại vị trí dự tuyển Bác sĩ đa khoa kèm theo tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định