1) Tải Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu số 2: thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị tại đây.

2) Tải Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu số 3: thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại đây.

3) Tải Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu số 4: Vị thuốc cổ truyền tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định