Tải Thoa thuận khung Số: 02/TTK-G3ĐPBS-2023 về việc cung cấp vị thuốc cổ truyền thuộc gói Số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc (vị thuốc cổ truyền) thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng từ Quý 2 năm 2023 đến hết Quý 4 năm 2023 (Đấu thầu lại) tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định