Thành lập khoa mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

    Thực hiện Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Da liễu vào Bệnh viện đa khoa tỉnh và tổ chức lại thành khoa Da liễu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh,

Hình ảnh: BS.CKII Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho các nhân sự mới

    Sáng ngày 02/01/2019, tại hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Giám đốc Bệnh viện đã trao các Quyết định của Sở Y tế về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới cho các cá nhân có liên quan.

    Theo đó:

    + Ông Nguyễn Đình Dũng, sinh ngày 19/3/1964, Giám đốc Trung tâm Da liễu đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Da liễu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh;

    + Ông Thân Văn Châu, sinh ngày 05/02/1974, Phó Giám đốc Trung tâm Da liễu đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Da liễu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh;

    + Bà Trương Thị Thu, sinh ngày 12/12/1968, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Da liễu đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tác giả bài viết : P.CNTT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định