Link tải tài liệu truyền thông của Bộ Y tế về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại đây.

 

 

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bộ Y tế